översättning

Angripa uppgiften på många sätt och ur många synvinklar Till exempel den så kallade skopos teorin Reiss Vermeer 1984 är i själva verket ett slags principprogram där textens funktion dess syfte och användningssituation samt avsändarens och mottagarens inbördes relation till varandra lyfts fram som den ledande tanken

Min skiss till principprogram står inte i någon skarp konflikt med grundsynen i skopos teorin men jag önskar betydligt kraftigare betona problematiken kring de språkliga strukturerna och deras användning i olika situationer Språket är ju översättarens viktigaste arbetsredskap

Det är via källspråket och dess strukturer han eller hon tillägnar sig både formen och innehållet hos det källspråk liga meddelande som skall översättas och det är via målspråkets strukturer som han eller hon uttrycker det aktuella budskapet i ny språklig dräkt på målspråket

Strukturerna i källspråk och målspråk är och kan givetvis inte vara identiska men det väsentliga är att översättaren all tid är ansvarig för den relation som råder mellan dem

Därför bör över sättningsforskningen och speciellt översättarutbildningen kunna stöda översättaren ända nere på gräsrotsnivån där det gäller att behärska det konkreta språkmaterialet Det är där språk och översättningsforskning möts och kan stöda varandra http://www.stratcore.se/

Principer för översättningens exakthet Written on Oct 14 2013 by admin in översätt I årtusenden har översättare producerat texter av mycket växlande exakthetsgrad och nästan lika länge har man diskuterat frågan om vilken exakthetsgrad man egentligen skall avkräva

översättningar Smaken har varit olika och modet på området växlar faktiskt ännu i denna dag Praktiken har utvisat att ett allmängiltigt svar inte kan ges på frågan om översättningens exakthet

Eftersom översättningssituationerna är olika får översättaren lov att besvara frågan olika i olika fall och kanske rent av olika i olika partier av sin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *