Tjänster och debitering

Jag översätter i första hand skönlitteratur, men kan också tänka mig andra texter beroende på vad det rör sig om. Vad gäller korrekturläsning och språkgranskning, jobbar jag i första hand med texter skrivna på svenska.

Översättning av skönlitteratur debiteras per 1000 tecken översatt text inklusive blanksteg. För översättning av kortare texter kan det bli aktuellt med debitering per timme. För korrekturläsning och språkgranskning kan det även bli aktuellt med debitering per sida. Kontakta mig för att diskutera pris.

Om

Jag är en målmedveten översättare med ambition att skapa översättningar som fungerar så bra som möjligt i målspråkskulturen.

Utbildningar:

 • 2008-2010 Översättarprogrammet, masterprogram

Översättarprogrammet på Uppsala universitet med spanska som källspråk. Programmet ger möjlighet att välja inriktning under den tredje terminen: facköversättning, litterär översättning eller båda inriktningarna. Jag är mest intresserad av litterär översättning men valde båda för att ha alla dörrar öppna. Under den sista terminen skriver man en masteruppsats där man översätter till exempel en del av en bok och skriver en utförlig översättningsteoretisk kommentar av översättningen. Genom det här programmet har jag erhållit en filosofie masterexamen med romanska språk som huvudämne.

 • 2007-2008 Spanska

C- och D-kurserna i spanska på Uppsala universitet. Min C-uppsats handlade om översättning av spanskt perfekt till svenska, och min D-uppsats handlade om översättning av svenskt preteritum till spanska: imperfecto eller perfecto simple. Genom de här kurserna har jag erhållit en filosofie kandidatexamen och en filosofie magisterexamen med spanska som huvudämne.

 • 2006 Utlandsstudier

Språkstudier i Irland och Spanien. Under vårterminen läste jag engelska i Dublin på en skola som heter Language Centre of Ireland. Kursen avslutades med en Cambridgeexamen. Under höstterminen läste jag spanska i Salamanca på en skola som heter Academia Mester. Kursen avslutades med en DELE-examen (Diploma de Español como Lengua Extranjera, ’Diplom i spanska som främmande språk’). Båda proven bestod av ett antal delprov: läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig framställning samt grammatik.

 • 2005 Svenska

A- och B-kurserna i svenska på Södertörns högskola. Delar av kursinnehållet: skriftlig och muntlig framställning, grammatik och textanalys. På B-kursen skrev jag dessutom en uppsats om filmöversättning; jag undersökte vilka problemlösningsstrategier översättaren hade använt i arbetet med en amerikansk film som heter O brother, where art thou?

 • 2004 Finska

A-kursen i finska som främmande språk på Stockholms universitet. Kursinnehåll: skriftlig och muntlig framställning, realia och grammatik.

 • 2004 Sommarkurs

Sommarkurs i muntligt berättande och barns språkutveckling på Södertörns högskola.

 • 2003-2004 Engelska

A- och B-kurserna i engelska på Södertörns högskola. Delar av kursinnehållet: uttalsövningar, litteratur och kultur (postkoloniala romaner), översättning och grammatik samt ordkunskap.

 •  2002-2003 Spanska

A- och B-kurserna i spanska på Södertörns högskola. Delar av kursinnehållet: grammatik, historia och kultur, litteratur och film samt muntlig och skriftlig framställning.

Gymnasial utbildning:

Samhällsvetenskapligt program med samhällsvetenskaplig inriktning på Blackebergs gymnasium i Stockholm, 1999-2002.

Nuvarande sysselsättning:

Jobbar på Matteakuten Studybuddy AB, som erbjuder läxhjälp i hemmet. De ämnen jag har är spanska, engelska och svenska.

Tidigare arbetslivserfarenhet:

 • 2011

Två studenter anlitade mig för att översätta en enkät från spanska till
svenska. Den handlade om beslutsfattning på arbetsplatser.

 • 2010-2011 Översättningsuppdrag

Ett företag som heter Farax Group AB har anlitat mig ett antal gånger för att översätta powerpoint-presentationer, produktblad och enkäter till engelska. Det här företaget jobbar inom konsultbranschen med ledarskap som specialitet.

 • 2009 Andra tillfälliga översättningsuppdrag

Ett antal tillfälliga översättningsuppdrag under vårterminen och sommaren på ett stort revisionsföretag: Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Jag satt på deras översättningsavdelning i Stockholm och översatte både från engelska till svenska och tvärtom. Jag jobbade bland annat med årsredovisningar. Arbetstempot var mycket högt.

Fritidsintressen:

Mitt största intresse genom åren har varit musik. Jag har spelat trombon sedan nio års ålder och varit med i ett antal olika sorters konstellationer: symfoniorkester, brassensemble, storband, blåsorkester och hemvärnsmusikkår. Under min studietid i Uppsala spelade jag dessutom i en nationsorkester, och nu spelar jag återigen i två brassensembler. När jag inte spelar tycker jag mycket om att titta på tv och film, läsa och träffa mina kompisar.

Andra meriter:

För några år sedan språkgranskade jag en doktorsavhandling på engelska inom ämnet ekonomisk historia. Under skol- och gymnasieåren översatte jag även två texter inom ämnet organisationspsykologi från svenska till engelska. När jag var 14 år praoade jag på SVT:s översättningsavdelning, och det var efter det som jag bestämde mig för att bli översättare.

Översättning och texthantering

För att kunna tillhandahålla allra högsta kvalitet har vi utvecklat ett fungerande system i flera nivåer för kvalitetskontroll och -hantering. Vi använder oss av ett kontroll- och analyssystem i fyra delar:

Utväljande av de som skall ingå i översättningsgruppen med rätt kvalifikationer för projektet
Fastställande av arbetsflöde med olika kontroller där varje översättning/textprojekt utvärderas av minst tre lingvister
Användande av toppmodern teknologi för översättning, innehållshantering, dokumenthantering och rapportering

Projekthanteringssystem som garanterar att alla kundens krav tillgodoses, att alla frågor besvaras och att oförutsedda dokumentändringar genomförs.Matcha översättare och textexperter med tekniska specifikationer som överensstämmer med projektets krav

Översättning och texthantering är processer som utförs av människor, och kvalificering, auktorisering samt utväljande av bästa möjliga språkexperter är det första steget i kvalitetshanteringen för varje projekt. Vi lägger stor vikt vid det och väljer bara ut de som passar bäst. Många arbetssökande skickar sina CV till oss, men bara ett fåtal passerar våra tester.

Kontroll- och analyssystem

För att minimera chanserna för fel eller försummelser i språkval eller information kräver vi att tre språkexperter granskar allt innehåll från början till slut: översättaren, redigeraren och korrekturläsaren. Var och en av dessa specialister är professionella översättare/textexperter, infödda i det land där målspråket talas. Alla åsikter som skiljer sig mellan dessa lingvister diskuteras med projektledaren som avgör saken, eller ber om kundens åsikt om det skulle vara nödvändigt.

Vid projektets slut samtalar projektledaren och kunden om alla aspekter i projektet.

Principer för översättningens exakthet

modet på området växlar faktiskt ännu i denna dag Praktiken har utvisat att ett allmängiltigt svar inte kan ges på frågan om översättningens exakthet Eftersom översättningssituationerna är olika får översättaren lov att besvara frågan olika i olika fall och kanske rent av olika i olika partier av sin översättningstext Översättaren bör vid uppförandet av sitt principprogram ställa sig följande mångledade fråga Hur exakt eller fritt bör eller behöver jag med

 

att njuta av den eleganta språkformen Läsaren är givetvis inte intresserad av översättningens exakthet på samma sätt som t ex en översättnings eller språkforskare kunde vara I de allra flesta fall förblir översättningen en dold översättning House 1977 Ingo 1991a 244 f dvs en text som inte ens avslöjar att den uppkommit genom översättning När vi ser på översättningen som en text i allmänhet utan att ta ställning till dess

översättning

Angripa uppgiften på många sätt och ur många synvinklar Till exempel den så kallade skopos teorin Reiss Vermeer 1984 är i själva verket ett slags principprogram där textens funktion dess syfte och användningssituation samt avsändarens och mottagarens inbördes relation till varandra lyfts fram som den ledande tanken

Min skiss till principprogram står inte i någon skarp konflikt med grundsynen i skopos teorin men jag önskar betydligt kraftigare betona problematiken kring de språkliga strukturerna och deras användning i olika situationer Språket är ju översättarens viktigaste arbetsredskap

Det är via källspråket och dess strukturer han eller hon tillägnar sig både formen och innehållet hos det källspråk liga meddelande som skall översättas och det är via målspråkets strukturer som han eller hon uttrycker det aktuella budskapet i ny språklig dräkt på målspråket

Strukturerna i källspråk och målspråk är och kan givetvis inte vara identiska men det väsentliga är att översättaren all tid är ansvarig för den relation som råder mellan dem

Därför bör över sättningsforskningen och speciellt översättarutbildningen kunna stöda översättaren ända nere på gräsrotsnivån där det gäller att behärska det konkreta språkmaterialet Det är där språk och översättningsforskning möts och kan stöda varandra http://www.stratcore.se/

Principer för översättningens exakthet Written on Oct 14 2013 by admin in översätt I årtusenden har översättare producerat texter av mycket växlande exakthetsgrad och nästan lika länge har man diskuterat frågan om vilken exakthetsgrad man egentligen skall avkräva

översättningar Smaken har varit olika och modet på området växlar faktiskt ännu i denna dag Praktiken har utvisat att ett allmängiltigt svar inte kan ges på frågan om översättningens exakthet

Eftersom översättningssituationerna är olika får översättaren lov att besvara frågan olika i olika fall och kanske rent av olika i olika partier av sin